IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Forum  |   Ngôn ngữ: 

Thông tin liên hệ

  • (04) 35 730073
  • (04) 35 779999 - 1900545461
  • (04) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Lịch Sự Kiện

05/03/2015TTG Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
04/03/2015DXG Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
04/03/2015GIL Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt 3/2013 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
04/03/2015DMC Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 800 đồng/CP
04/03/2015HAP Ngày GDKHQ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 6,000 đồng/CP
04/03/2015DMC Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 800 đồng/CP
04/03/2015GIL Trả cổ tức đợt 3/2013 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
04/03/2015SSI Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,316,800 CP
04/03/2015VIX Ngày GDKHQ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10,000 đồng/CP
04/03/2015HAP Ngày GDKHQ Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1