IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (04) 35 730073
  • (04) 35 779999 - 1900545461
  • (04) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Lịch Sự Kiện

27/07/2016HKB Giao dịch bổ sung - 31,599,999 CP
27/07/2016SMA Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 lần 2
27/07/2016HUT Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP
27/07/2016APP Ngày GDKHQ Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6
27/07/2016PBP Giao dịch bổ sung - 816,249 CP
27/07/2016HUT Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP
27/07/2016MAC Giao dịch bổ sung - 1,310,307 CP
27/07/2016NHP Ngày GDKHQ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1.74554:1, giá 10.000 đồng/CP
27/07/2016NHP Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3.5%
27/07/2016TV2 Giao dịch bổ sung - 659,764 CP